Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ


"Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία."
Ισοκράτης (436 π.Χ-338 π.Χ. )" Συλλογάται σωστά ,όποιος συλλογάται λεύτερα"
Ρήγας Φεραίος


Κράτος χωρίς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, Απαράδεκτο!!!!!!.
Ιωάννης Καποδίστριας 1ος Κυβερνήτης της ΕΛΛΑΔΑΣΠληροφορίες για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες : 800 11 82 00019 Σεπ 2011

Η ΔΑΚΕ ΕΛΤΑ για την Εφεδρεία

Χρήστο Βαρσάμη


Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ

Κύριε Σύμβουλε,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ύστερα από διεργασίες που ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα, τη βδομάδα που μας πέρασε, στείλατε στο υπερκείμενο του Οργανισμού Υπουργείο ( Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων ), στοιχεία που αφορούν το τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού, προκειμένου ή να εξεταστεί η σκοπιμότητα απομάκρυνσής του από τον Οργα-νισμό ή ακόμη χειρότερα να υλοποιηθεί, η απόλυση και ένταξή του σε καθεστώς εργασια-κής εφεδρείας.

Έχουμε διασταυρωμένα στοιχεία ότι:

- Έχει σταλεί στο Υπουργείο λίστα με περισσότερους από επτακόσιους ( 700) υπαλ-λήλους του ΕΛΤΑ, που έχουν συμπληρώσει ηλικία πενήντα πέντε ( 55 ) ετών. Στη λίστα αυτή φαίνονται και οι αποδοχές ενός εκάστου των προαναφερομένων.


- Παρόμοια κατάσταση έχει σταλεί και για τους διακοσίους ογδόντα ( 280 ) υπαλλή-λους που συμπληρώνουν φέτος το προβλεπόμενο από το ΓΚΠ-ΕΛΤΑ όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Σημειώνεται ότι πολλοί εξ’ αυτών δεν έχουν θεμελιώσει ακόμη δι-καίωμα λήψης σύνταξης, λόγω μικρής προϋπηρεσίας.

Κύριε Σύμβουλε,

Η ενδεχόμενη ανοχή που έχει εξασφαλιστεί από πλευράς άλλων Συνδικαλιστικών Πα-ρατάξεων, δεν σημαίνει ότι η ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ θα επιτρέψει σε οιονδήποτε να αυθαιρετεί.

Σας θυμίζουμε ότι, όταν ο Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κος Ζήσης Τζη-καλάγιας ζήτησε απλά τα στοιχεία των βαθμολογιών συνέντευξης, όσων υπαλλήλων του ΕΛΤΑ διεκδίκησαν θέσεις ευθύνης, εσείς (;) παραπέμψατε το θέμα στην ( Ανεξάρτητη) Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και αυτή παρότι πέρασε ένας χρόνος δεν έχει αποφαν-θεί επί του θέματος! Ο λόγος ευνόητος…

Αντίθετα, όταν ζήτησαν από το Υπουργείο αδιαμφισβήτητα προσωπικά δεδομένα Ταχυ-δρομικών δηλαδή, ηλικίες, αποδοχές κλπ, εσείς (;) τα δώσατε το συντομότερο δυνα-τόν. Το κάνατε για να διευκολυνθεί και να επισπευσθεί η δρομολογούμενη απόλυσή τους, ή επειδή η απαίτηση ήταν από την πλευρά της Κυβέρνησης;

Από την πλευρά μας πάντως, είμαστε υποχρεωμένοι να (ξανα)μηνύσουμε κάθε υπεύθυ-νο για παράβαση καθήκοντος. Η άλλη μήνυση αφορά αποφάσεις μετακίνησης συναδέλ-φων στους τόπους συμφερόντων τους, που αδικαιολόγητα δεν υλοποιήθηκαν.

Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε την παρούσα, στους συναδέλφους, στα πολιτικά κόμματα, τον Βουλευτή Κο Τζηκαλάγια και σε όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς και πρόσωπα.

Ελπίζοντας και στη δική τους αντίδραση στις μεθοδεύσεις.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΛΑΣ